Spetsutbildning i matematik för högstadiet

Är du särskilt intresserad av matte? Läs i så fall vidare om vår spetsutbildning!
Syftet med spetsutbildningen är att ge dig som har ett stort intresse för matte – och dessutom är bra på det! – möjligheten att redan från årskurs 7 läsa matematik på hög nivå. Tillsammans med likasinnade elever når du så långt som möjligt i din individuella kunskapsutveckling.
De flesta elever som antagits på utbildningen har mycket goda studieresultat överlag och de flesta uppnår kunskapsmål för matematik motsvarande två eller fler gymnasiekurser.

Upplägg

Eleverna i spetsgruppen läser högstadiets matematik under tre terminer istället för sex. På vårterminen i årskurs 8 påbörjar eleverna gymnasiekursen Matematik 1c, som följs av Matematik 2c.
Undervisningen omfattar utöver ordinarie stoff bl.a. symbolisk logik, matematikhistoria och matematikens grundvalar.
Spetsgruppen har fem heltimmar matematikundervisning i veckan. Ambitionen är att alla elever i spetsgruppen ska erhålla betyg i gymnasiekurserna Matematik 1c och Matematik 2c. Spetsutbildningar omfattas av en särskild undantagsregel som innebär att eleverna får möjlighet att läsa om kurserna och höja kursbetygen när de väl börjat på gymnasiet. Varje elev som deltagit i spetsutbildningen kommer att på sitt slutbetyg få en notering om detta.

Antagning

Spetsutbildningen är riksrekryterande vilket innebär att elever från Sveriges alla kommuner kan söka till oss.
Antagning till spetsutbildningen sker via skriftligt prov. Några dagar senare kommer provresultatet (i form av "Godkänt" eller "Inte godkänt") per mejl till vårdnadshavare. Observera att provrättarna inte kommer att ge mer detaljerad individuell återkoppling än så angående den sökandes insats vid provtillfället.
Vid allmänna frågor vänligen kontakta kansliet på tel. 08-579 70 445 eller via info@metapontum.se. Vid mer specifika frågor om spetsutbildningens upplägg, vänligen kontakta Nikolaj Marquez von Hage, i första hand per e-post: nikolaj.marquezvonhage@metapontum.se.
Lärare på spetsutbildningen
Nikolaj Marquez von Hage

Nikolaj har i botten en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från KTH. Han har sedan 10 år tillbaka ett huvudansvar för upplägg och genomförande av spetsutbildningen. Han tycker att statistik och sannolikhetslära är särskilt viktiga områden för att förstå världen omkring oss.

Tristan Tempest 

Tristan har undervisat i över 25 år, på både gymnasiet och högstadiet, framförallt i matematik. Han är filosof med examen i praktisk filosofi från Stockholms universitet. Formell logik, paradoxer, och idéhistoria är för honom fängslande vägar in i matematikens värld.