Musikprofilen

Elever som väljer musikprofilen får praktiskt utöva musik i alla möjliga former; från rytmik och musiklyssning till körsång, ensemblespel samt medverka i konserter och/eller musikaler. Förutom detta får eleverna även fördjupade kunskaper inom musikteori, musikhistoria och möjlighet öva upp sitt eget musikskapande, gehör och samspel.
Lågstadiet
Musikprofilen på lågstadiet syftar till utveckling av elevens kreativitet och musikalitet, med fokus på sångglädje. Rytmik är ett vanligt inslag på lektionerna, detta eftersom det är en tacksam praktisk metod för att närma sig och förstå musikteori. Eleverna får bekanta sig med några klassiska kompositörer och lyssna på musikstycken, analysera det de hör och ibland rita till musiken. Att medverka i musikaler, på konserter och Luciatåg är en naturlig del av att gå på musikprofilen och det förväntas av eleverna att delta på interna konserter.
Mellanstadiet
Musikprofilen på mellanstadiet har mer fokus på teknik, både vad gäller sångteknik och instrumenthantering. Körsången blir flerstämmig. Vi spelar både ukulele och de vanligaste ensembleinstrumenten såsom piano, gitarr, bas och trummor. Elevernas kreativitet och musikalitet vidareutvecklas med årliga låtskrivningsprojekt. Att medverka på konsert är en naturlig del av att gå på musikprofilen och det förväntas av eleverna att delta på interna konserter.
Högstadiet
Musikprofilen på högstadiet har mer fokus på samspel och uttryck. Nu fördjupas kunskaperna i gehörs- och musiklära. Körsången har blivit fyrstämmig (indelat i sopran, alt, tenor och bas). En målsättning är att eleverna blivit så pass vana att läsa av en kompskiss och/eller notbild att ensemblespelet kan bli mer och mer självständigt. Elevernas kreativitet och musikalitet vidareutvecklas med årliga låtskrivningsprojekt. Att medverka på konsert är en naturlig del av att gå på musikprofilen och det förväntas av eleverna att delta på interna konserter.