Musikprofilen

Musikprofilen omfattar medverkan i skolans körer, ensembler och projektverksamhet. Inom valtimmarna deltar de yngre barnen i dans- och rytmiklektioner samt introduceras för grundläggande musikaliska begrepp och notläsning. De äldre läser musikhistoria, musikteori, gehörslära och musikpsykologi. Profilens program syftar till att stödja elevernas musikaliska utveckling och ge dem en bred och mångsidig allmänbildning inom detta område.

De flesta av våra musikelever deltar även i den individuella instrumentundervisning som tillhandahålls av Kulturskolan Metapontum efter barnens ordinarie skoltid.