Matematikprofilen

Elever som väljer matematik som profil får en fördjupad kunskap om matematikens roll och tillämpning. För att på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningens alla delar bör de kunna uppnå ämnets kunskapsmål för sin årskurs. Profiltimmarna ägnas åt laborationer, kreativ problemlösning samt fördjupning av elevernas förståelse för matematiska begrepp och analytiska resonemang utöver ordinarie kursplan. Vi arbetar både med uppgifter från grundskolans högre årskurser och med utvidgning av ämnet genom inslag av bl. a. logik och olika tillämpningsområden.