fiol.jpg

 

 

 

 William.png

 

 Mitt namn är Karl-William Coleman och jag undervisar i trumset. Jag är utbildad jazzmusiker vid Musikhögskolan i Stockholm, men har även studerat i Texas och i Brasilien. På mina lektioner så lär jag ur grundläggande komp, fill-ins och rytmer.  Vi lyssnar även på musik för att lära oss när vi ska spela vad, samt vad en trummis har för roll i ett band. Vi försöker även att härma trummisar och spela till musik, med målet att en dag själva kunna spela i ett band. På slutet av en lektion så spelar jag in läxan på video, så att det ska bli lätt för eleven att komma ihåg vad vi gjorde. 

 

 

Natasha_C.png

 

'Mitt namn är Natasha Chizhova. I mitt hemland - Ryssland har jag en utbildning som konsthistoriker. Nu jobbar jag i en bokhandel Interbok. Jag ger boktips, inspirerar barn till läsning och organiserar olika kulturella aktiviteter såsom författarbesök, barnföreställningar och sagostunder. Jag älskar böcker och teater och har många års erfarenhet av att anordna workshops för barn där man får utveckla fantasi och kreativitet.Min förhoppning är att vi tillsammans ska upptäcka den magiska världen som böcker erbjuder oss och vilka möjligheter för uttryck av tankar och känslor teaterspråket ger oss. 

 

 

Bild.png

 

Vera Lazorenko är verksam konstnär som leder bildundervisning i konst cirklar under Mini Konst Akademins regi.

 

Leylie.png

 

 

Mitt namn är Leylie Yekta, jag föddes i Azerbajdzjan och studerade piano vid Statliga Konservatoriet i Baku 1986–1991, där jag avlade diplomexamen i piano med högsta betyg. Därefter genomförde jag en avancerad påbyggnadsutbildning 1995–1998 i kammarmusik och orgel vid samma Konservatorium. År 1998 flyttade jag till Sverige och arbetade några år som frilansande pianist, pianopedagog och kammarmusiker innan jag år 2007 antogs till kandidatprogrammet i kyrkomusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Jag avlade kandidatexamen 2010 och studerade vidare på mastersprogrammet i kyrkomusik med instrumental inriktning orgel vid samma institution. Efter avslutat mastersprogram blev jag antagen till påbyggnadsutbildning i solistisk orgelinterpretation, som jag avslutade med två examenskonserter år 2015, då jag framförde en solokonsert och en konsert tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester. Min största vilja och önskan är att dela all min kunskap med mina elever, lära dem förstå, känna och älska musik. 

 

 

Ruslan.png

 

Mitt namn är Ruslan Shmulovich och jag är professionell musiker med examen från Rimon - school of jazz and contemporary music i Israel. Spelar klassisk gitarr, elgitarr, elbas och piano (samt lite av andra instrument som blockflöjt, trummor). Jag är med i ett band ”Hekatomb”, som skapar och spelar egen musik. Sedan 2005 undervisar jag i olika ämnen inom musik som teori, harmoni, rytmik, instrumentspel (gitarr framför allt), eartraining både individuellt och i grupp. I Sverige har jag jobbat som musiklärare sedan år 2014.

På mina lektioner går vi genom grundläggande kunskaper i ackord- och melodispel, grunder i notskrift, spelar med olika tekniker. För att motivera elever och stimulera deras musikintresse spelar vi populära låtar och om möjligt spelar i ett band. Det är viktigt i musik att kunna spela med andra spelare i olika genrer. Vi skapar också egen musik.

 

 

Yevgeniia.png

 

Mitt namn är Yevgeniia Yefremova och jag undervisar i piano. Jag har förskollärare examen från Stockholm Universitet, från Ukraina har jag min musiklärarutbildning. Jag har undervisat musik både i Ukraina och i Sverige och här på Metapontums Kulturskola jobbar jag sedan år 2009.

 

Irena.png

 

Jag heter Irena Makiewicz och född i Vitryssland. Där har jag studerat på musikskola och läraruniversitet med inriktning musik/piano. 

 

Jag har mycket erfarenheter av att jobba som pedagog. Jag har undervisat i tre olika länder: Vitryssland, Polen och Sverige. Jag älskar mitt jobb, vet hur man väcker ett barns intresse och min kärlek till musiken smittar lätt av sig på mina elever. Jag lär ut allt från klassisk till populär musik. Mina elevers ålder och tidigare kunskap om musik har ingen betydelse för att nå en hög resultat. Jag undervisar med både praktiska övningar och teori. Jag lär även ut hur man läser noter samt på en mer avancerad nivå hur man urskiljer och hittar noter genom att endast använda hörseln. 

 

Jag spelar själv mycket på konserter och spelar musik i alla olika svårighetsgrader. 

 

Jag har samarbetat med körer likväl som soloartister och dessutom med operasångare i Stockholm.

 

 

Lisa.png

Mitt namn är Lisa Sapan och jag undervisar i drama på kulturskolan. Jag har utbildning som barnteaterregissör från Ryssland och grundlärarutbildning med inriktning Fritidshem i Sverige. Under dramlektionerna leker vi mycket och arbetar med gruppövningar, samspel och fantasiövningar. Vi hittar på en egen pjäs som barnen improviserar fram och förbereder en föreställning i slutet av terminen. Vi arbetar med både skådespeleri, musik och rytm, samt skapar nya karaktärer.

 

Tania.png

Tania Veremeeva har masterexamen som musiker och pedagogisk examen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Hon har även studerat i Belarus på Belarusian State Academy of Music hos den nuvarande belgiska professorn Lilia Umnova som undervisar i LUCA- School of Arts. Under sina studier på Kungliga Musikhögskolan studerade Tania hos Cecilia Zilliacus, Bartosz Cajleroch Tobias Ringborg. Idag arbetar Tania som frilansmusiker och violinpedagog. Förutom det undervisar hon också musikteori och rytmik.    

 

 

 

 

 

 

Amar.png

 

 

Jag heter Amar och är yrkesverksam författare. 2019 belönades jag med första pris i Tensta konsthall textpris för unga och just nu sitter jag i Dramalabbets dramaturgiat. Jag har arbetat professionellt med skrivande inom film, scenkonst och skönlitterärt. Jag har utbildat mig i kreativt skrivande vid både Wiks folkhögskola och författarskolan på Biskops-Arnö.

 

Jag har arbetat med barn och ungdomar i nio års tid och just nu utbildar jag mig till gymnasielärare i svenska. På mina lektioner kommer vi tillsammans utforska skrivandets grunder, pröva att skriva efter olika skönlitterära genrer såsom fantasy, sci-fi och skräck och öva på att prata om våra egna såväl som andras texter.

Tillsammans lär vi oss berättandets grunder. Vi provar på olika skrivtekniker och övar på miljöbeskrivningar, karaktärsporträtt och experimenterar med vad som gör en berättelse rolig att läsa. Parallellt testar vi att skriva i olika genrer såsom spänning, deckare, science fiction och fantasy. Vi samlar på oss våra verk veckovis för att i slutet av terminen presentera dem i en egen anordnad bokmässa!

 

 

 

 

Camilla_Linden.png 

Mitt namn är Camilla Linden. Jag har jobbat många år som artist, både på scen och i studio inom pop/soul/jazz/musikal genrer. Idag jobbar jag som musiklärare och sångcoach. På mina sånglektioner utgår vi från din personliga röst. Du får verktyg för att stärka din röst, ditt musikaliska uttryck, scenframställning och mikrofonteknik.  

 

Ylva_Nilsson.png

Jag heter Ylva Nilsson undervisar i cello här på skolan. Jag har även en tjänst på Karlstad Universitet/Musikhögskolan Ingesund där jag utbildar blivande gymnasie /musikskolelärare. Är också profilansvarig för stråket på SMI som också utbildar musikskolelärare här i Stockholm. Dessutom är jag aktiv som frilansande cellist och jobbar ofta i de stora orkestrarna samt i kammarmusiksammanhang.

 

Irina_L_balett_Namnlos.png

Irina Laurenova teaches balett to older students. Irina Laurenova was studied at the Minsk Ballet Academy. She has been dancing with the Royal Swedish Ballet since 2004 and in 2007 was appointed second soloist. Prior to her employment in Sweden, Laurenova worked with the Bolshoi Ballet in Poznań, Poland, the Ballet Theatre in Minsk and the Ballet Theatre of Trier, Germany. In addition, she has performed as a guest dancer in appearances and festivals throughout the world, including Belgium, Canada, China, France, Hong Kong, Japan, the Netherlands, Spain, Switzerland and Thailand.

 

Niklas_Lindgren_Namnlos.png

Niklas Lindgren är skådespelare och han är utbildad vid The Neighborhood Playhouse i New York, samt på Calle Flygares teaterskola i Stockholm. I Sverige har han synts på Scen och i TV vid olika tillfällen.

I Niklas undervisning utgår han ifrån Stanford Meisners teknik, för att komma åt nuet och ärligheten hos skådespelarna på scen.

 

 

 

Anna_Z_.png

 

Jag heter Anna Zelenina och jag undervisar i piano. Jag gick ut musikprogrammet på Moskvas Pedagogiska Institut år 1996. Senare arbetade jag på två skolor i Moskva. År 1999 flyttade jag till Stockholm med min man och min son. Jag började då att arbeta som pedagog på en Montessoriförskola men specialiserade mig så småningom på just musikundervisning. Till slut undervisade jag musik på åtta Montessoriförskolor och en skola. Parallellt jobbade jag som privatlärare i piano, något jag hade tidigare erfarenhet av från min tid i Moskva. Dessutom ackompanjerade jag på två privata dansskolor. Det sistnämnda fortsätter jag göra även nu när jag har avslutat min verksamhet på förskolorna. Strax efter att jag slutade på Montessori blev jag anställd på Metapontum.

Jag har en man och tre barn. På fritiden gillar jag att dansa och resa.

 

 

Niklas_F.png

 

Mitt namn är Ludwig Frydén Kristensson och jag har studerat klassisk trumpet på Kungliga musikhögskolan i Stockholm och kammarmusikprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. Jag frilansar både solistiskt och i olika orkestrar på trumpet, men också på piccola- och barocktrumpet.
Under min studietid har jag träffat och fått studera för olika internationella och nationella trumpetare som tex. Reinhold Friderich, Jeroen Berwaerts, Matthias Höfs, Otto Sauter, Kristian Steenstrup, Urban Eriksson, Joakim Agnas, Michael Strejfert och John Axelsson.
Som trumpetlärare vill jag att eleverna ska utvecklas så snabbt och effektivt som möjligt, men samtidigt ha kul under inlärningsprocessen.