dragspel.jpg

Drama och teater

Under dramlektionerna leker vi mycket och arbetar med gruppövningar, samspel och fantasiövningar. Vi hittar på en egen pjäs som barnen improviserar fram och förbereder en föreställning i slutet av terminen. Vi arbetar med både skådespeleri, musik och rytm, samt skapar nya karaktärer.

Drama åk 1 onsdagar kl. 14.00 – 15.00

Drama åk 2, onsdagar kl. 15.00 – 16.00

Drama åk 3, onsdagar kl. 16.00 – 17.00

Teater åk 4–5, torsdagar kl. 15.15 – 16.15

Teater åk 6–7–8, torsdagar kl. 16.15 – 17.15

Litteratur skaparverkstad

Eleverna får grundläggande kännedom om hur teater skapas. I en lekfull miljö tränar vi på att läsa och samarbeta kring ett gemensamt kreativt projekt. Tillsammans läser vi en bok, diskuterar illustrationerna, budskapet och bokens teman. Vi skapar ett manus, tränar på att bygga upp dialog och fatta gemensamma beslut. Vi klipper och klistrar olika karaktärer och kulisser till kommande föreställning som vi visar upp i slutet av terminen.Vi börjar första terminen med skuggteater som bjuder till lek och experimenterande. Det är ett bra sätt att läsa och ha roligt samtidigt då vi gör så mycket annat: vi pratar, leker, klipper, klistrar och agerar. 

Litteratur skaparverkstad 7–9 år, måndagar kl. 14.00 – 15.00

Litteratur skaparverkstad 10–12 år, måndagar 15.00 – 16.00

Mini Konstakademi

Vi på Mini Konstakademi åk 1–6 jobbar med att du ska utveckla just dina talanger i bild & form.Vi börjar med att skaffa limpistolslicens. Gör skulpturer med blandmaterial, miljö spill, träbitar, papper, plast eller lera, jobbar i miniatyr. Vi målar med akvarell, gouache eller akryl tekniker. Vi ritar medblyerts, kol eller blek med olika rittekniker på papper. Vi jobbar med epotage, attributer, performens och pratar konstteori.

Konst åk 1–6, onsdag, torsdag, fredag 15.00 – 16.00

Undervisning sker i åldersblandade grupper, välj den dag som passar er bäst.

Ballet

Nybörjare 6–8 år, måndagar 14.15 – 15.00

Nybörjare 9–11 år, tisdagar 15.00 – 16.00

Nybörjare 12–15 år, tisdagar 16.00 – 17.00

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande 8–9 år, torsdagar 14.00 – 15.00

Kreativt skrivande 10–12 år, torsdagar 15.00 – 16.00

Kreativt skrivande 13–15 år, torsdagar 16.00 – 17.00

Gymnastik

Mitt syfte med detta brev är att nå ut till alla föräldrar som vill att era barn ska kunna ha roligt, motivera varandra och socialisera sig mer med andra barn genom att få delta i något som heter ZumbaKids. Det har ett liknande koncept som vanlig Zumba. Det är ett danspass på 45 minuter där barnen kommer följa musiken och genomföra olika koreografier tillsammans med mig. Och den resterande kvarten kommer varje barn som vill, leda gruppen genom att visa sina danssteg och möjligheten till improvisation och fantasi kommer att främjas.

Barnen är och kommer alltid vara en prioritet på mina aktiviteter oavsett vad de gör, hur de känner sig och vart de befinner sig i stunden

Barnzumba 5–6 år, lördagar kl. 10.00-11.00

Barnzumba 7–8 år, lördagar kl. 11.00-12.00

Barnzumba 9–10 år, lördagar kl. 12.00-13.00