dragspel.jpg

Vad tycker skolans föräldrar?

Så här tycker våra föräldrar om grundskolan och kulturskolan:

 

Metapontum är i ordets bästa bemärkelse en mångkulturell skola. Den etniska mångfald som både elever och lärare bidrar till, leder till att skolan har ett öppet klimat där olikheter är en tillgång och allas lika värde en självklarhet.
My Frankl, Elin och Isoldes mamma

 

Matematiken har blivit ett roligare ämne, eftersom det finns så många olika matematikverktyg som stimulerar min sons intresse sedan han började på Metapontum.
Mamma till elev på mellanstadiet

 

Det är en viktig fördel att barnet utnyttjar en del av fritidstiden till instrumentundervisning – det underlättar vardagen för familjen, som inte behöver skjutsa runt.
Mamma till elev i lågstadiet

 

Instrumentundervisningen, och förstås även övriga cirklar som finns, ger barnen en mer värdefull fritid på skolan än vad bara fritids normalt erbjuder.
Pappa till elev i år 4

 

Barnet har uppvisningar och spelar tillsammans med andra barn på skolan. Det skapar samhörighet mellan barnen inom och utanför klasserna.
Mamma till elev på lågstadiet

 

Det är roligare att hålla på med musik på en skola med musikprofil där det finns många som delar samma intresse.
Elisabeth Bergh, son i år 5