dragspel.jpg

Våra villkor, fakturering

 

  • Lektionerna faktureras månadsvis i förskott. Sammanlagt skickas 9 fakturor på ett läsår, augusti - april. Om en elev hoppar på senare i terminen så anpassas givetvis detta. 
  • Eleven är garanterad 12 lektioner på höstterminen och 15 på vårterminen. Frivilliga terminsavslutningar ingår i dessa tillfällen.
  • Missade lektionstillfällen debiteras, men om berörd lärare får veta i god tid att en elev inte kan delta på en lektion så försöker hen givetvis anpassa tiden på lektionen så att det ska fungera för eleven. 
  • Om en lärare av någon anledning inte kan ge en lektion har eleven rätt till att få ta igen den vid ett senare ”komma ikapp” tillfälle, alternativt få en längre lektion. 
  • Cirkelverksamheterna faktureras en gång i början av terminen.
  • Cirkelverksamheterna hålls 12 gånger på höstterminen och 15 gånger på vårterminen.
  • Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan ställa in cirkel- och individuell undervisning. I så fall förbehåller vi oss rätten att inte återbetala avgifter.

 

 

Våra villkor, uppsägning av plats

 

  • Vid uppsägning av individuell/gruppundervisning tillämpas en månads uppsägningstid, dvs 4 lektionstillfällen. Uppsägning rapporteras till både instrumentläraren samt till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  • Uppsägning av plats i en cirkelverksamhet kan endast ske vid terminsslut och ska då kommuniceras till berörd lärare samt till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.