trumpet.jpg

Anmälningsblankett 2019/2020

 https://drive.google.com/open?id=18DGF6xJ_3XnhMCgO62On6g3rGZ4QwYpg

 

 

Priser & villkor 

Såhär funkar det: Du fyller i blanketten och skickar in den till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller lägger den i William Colemans fack vid kansliet. Sedan blir du kontaktad av en lärare för att bestämma tid och dag för lektionerna. När du och läraren är överens så blir eleven inskriven i kulturskolan och kan börja gå på lektionerna. 

 

Individuell instrumentundervisning 

30 min/vecka 800 kr/mån 

45 min/vecka 1150 kr/mån 

60 min/vecka 1500 kr/mån 

 

Gruppundervisning (2-4 elever per grupp, priser per elev) 

30 min/vecka 550 kr/mån 

45 min/vecka 775 kr/mån 

60 min/vecka 1000 kr/mån 

 

  • • Instrumentundervisningen pågår fr.o.m. september t.o.m. maj, med uppehåll för skollov. Gruppundervisning arrangeras i samtycke med berörd lärare, men kan inte alltid garanteras. 
  • • Kulturskolan bjuder eleverna på Metapontum på den första lektionen á 30 minuter. Detta gäller endast nya elever för att de ska få en chans att prova på en gång innan de bestämmer sig. Erbjudandet gäller för ett instrument per termin. 
  • • Lektionerna faktureras månadsvis i efterskott. Eleven är garanterad 12 lektioner på höstterminen och 15 på vårterminen. Frivilliga terminsavslutningar ingår i dessa tillfällen. Sammanlagt skickas 9 fakturor på ett läsår. Om en elev hoppar på senare i terminen så anpassas givetvis detta. 
  • • Missade lektionstillfällen debiteras, men om berörd lärare får veta i god tid att en elev inte kan delta på en lektion så försöker hen givetvis anpassa tiden på lektionen så att det ska fungera för eleven. 
  • • Om en lärare av någon anledning inte kan ge en lektion så har eleven rätt till att få ta igen den vid ett senare tillfälle, alternativt få en längre lektion. 

Cirklar 

1200 kr/termin 

  • • Cirkelverksamheterna hålls ca 10 gånger per termin och faktureras en gång i början av terminen. 
  • Uppsägning kan endast ske vid terminsslut och ska då kommuniceras till berörd lärare.