04_02.jpg

Språkintroduktion

 

Språkintroduktion är en individuellt anpassad utbildning för de ungdomar som har bott i Sverige en kortare tid. Metapontum har god erfarenhet av att framgångsrikt introducera elever i det svenska språket, landets kultur och skolans kunskapskrav.

Vi värdesätter och tar fasta på den mångfald av etnicitet, bakgrund och individualitet som präglar verksamheten. På skolan träffar du också många vuxna förebilder som gärna delar med sig av sina erfarenheter som mentorer och handledare.