04_02.jpg

Preparandutbildning

 

Denna utbildning riktas till de elever som under ett läsår vill nå gymnasiebehörighet till ett nationellt program. Vår ambition är att hjälpa eleverna att ta nya tag med sina studier. Lärare och elever tillsammans utformar både mål och metod för att på kortast möjliga tid fylla i alla kunskapsluckor. Vi jobbar mycket med motivation och personlig utveckling med utgångspunkt i dina egna styrkor och intressen.