02_04.jpg

 

Metapontum är en liten skola med en mindre klass i varje årskurs. Av denna anledning återspeglas inte våra elevers personliga framsteg och skolans faktiska kvalité i den offentliga statistiken. Skolans genomsnittliga meritvärde för avgångselever i åk 3 är ca 16,5 poäng.

 

                                       

 

 

Läs Skolinspektionens senaste tillsynsbeslut här