05_02.jpg

 

 

Metapontum är en liten skola med en mindre klass i varje årskurs. Av denna anledning återspeglas inte våra elevers personliga framsteg och skolans faktiska kvalité i den offentliga statistiken. Ett par nyanlända elever kan negativt påverka klassens statistiska resultat till det orimliga. Men vi är mycket stolta över att ha hjälpt till så att de på mycket kort tid lärt sig svenska och studerar vidare på högskolenivå.

 

Skolans genomsnittliga meritvärde för avgångselever i åk 3 är ca 17,5 poäng.

Resultatsammanställning enligt Skolverkets normer – se pdf nedan.

 

"Resultatsammanställning enligt Skolverkets normer"

 

 

Skolinspektionens tillsyn 2012 har påvisat att skolan har brustit med ett par formalia och i sin dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

I vår strävan efter att tillsammans med elever och föräldrar undanröja alla brister och vidareutveckla verksamheten, delger vi nedan både skolans svar med åtgärder och Skolinspektionens uppföljningsbeslut.

 

"Skolinspektionens uppföljningsbeslut".

 

Bilaga "Skolans svar"