03_02.jpg

Naturvetarutbildning när den är som bäst

 

Metapontums ledstjärna är din personliga utveckling under gymnasieåren. Vår ambition är att förmedla såväl kunskap och allmänbildning som livskompetens. Vi är en liten skola som har utrymme att ta fasta på varje elevs individuella förutsättningar och framtidsdrömmar. Vi vill utveckla elevernas passion för vetenskap, intresse för teknik och förmåga att självständigt finna kreativa problemlösningar. Detta genomsyrar skolans anda och all vår ämnesundervisning.

 

Vår målsättning är att förbereda dig som elev för både högskolestudier och ett framtida yrkesliv. Förutom de kunskaper du får genom de gymnasiekurser du läser, värdesätter och förmedlar vi också andra kunskaper och kompetens som behövs i livet och vardagen. Hos oss får du som elev arbeta nära riktiga företag. Vi samarbetar med bl.a. Swedbank som både föreläser och erbjuder praktikplatser.

 

En del av undervisningen och vissa projektarbeten sker på Vetenskapens Hus och inom KTH Campus i samarbete med dess institutioner och Science Center. Eleverna erbjuds också möjlighet att delta i spännande projektarbeten och meriterande uppdrag inom forskning och teknik som arrangeras genom vårt samarbete med Förbundet Unga Forskare.

 

Med lärare som har tunga akademiska meriter, motiverade och kunniga elever och lokaler med laborationssal och aktivitetsrum har vi skapat en studiemiljö som är stimulerande och lustfylld. Vi är ett gymnasium där elever får växa, utvecklas, utmanas, prestera och må bra.

 


Att studera på Metapontum

 

På Metapontum ställer vi höga krav och studietakten är tidvis hög. Vi siktar på att alla våra elever ska kunna gå vidare till önskad högskoleutbildning och lyckas med sina individuella målsättningar. Våra lärare har mycket gedigen akademisk kompetens och inspirerande undervisningssätt. De tar ansvar för att din studiemotivation och nyfikenhet hålls levande under hela utbildningen. Deras viktigaste uppgift att erbjuda varje elev det stöd och den stimulans som behövs för att nå bästa möjliga studieresultat.

 

Trivsel och utbildningens kvalitet går hand i hand. En skoldag ska kännas meningsfull och fylld av nya erövringar. Vårt skolschema är sammanhållet, utan vare sig strötid eller håltimmar, med god och kostnadsfri lunch samma tid varje dag. Eftersom många av våra elever både vill och utan problem klarar av att läsa utökad studiekurs lägger vi schemat så att de valbara kurserna ligger parallellt.

 

Du får tillgång till egen bärbar dator och erbjuds kostnadsfritt SL-kort, oavsett bostadsort. Gymnasiets lokaler ligger i ett fint kulturhus, där det även bedrivs en kulturskola. Ett hus fyllt av musik, sång, drama, dans och andra aktiviteter som kan utövas efter skoltid och erbjuds alla gymnasieelever.

 

 

Metapontums fristående skolor bedrivs i som ett aktiebolag för att ge allmänheten bästa möjliga insyn i dess ekonomi och utveckling. Samtliga överskott återgår direkt till verksamheten eller fonderas för framtida bruk.

 

Gymnasieskolans storlek och elevunderlag påverkar inte elevernas tillgång till resurser och undervisningstid. Vi satsar på det exklusiva, i tätt samarbete med högstadiets spetsmatematikutbildning.