Spetsutbildning i matematik för högstadieelever

 

Metapontum har - som en av två skolor i Stockholms län och en av fem i Sverige - fått Skolverkets förtroende att från hösten 2012 bedriva spetsutbildning i matematik för högstadielever. Syftet med spetsutbildningen är att ge elever med fallenhet och intresse för ämnet möjlighet att redan från årskurs 7 läsa matematik på hög nivå och – i gemenskap med likasinnade - nå så långt som möjligt i sin individuella kunskapsutveckling.

Eleverna i spetsklassen läser högstadiets matematik på två år istället för tre. I årskurs 9 läser eleverna gymnasiekurser i matematik. Utbildningen arrangeras i samverkan med naturvetenskapsprogrammet på Gymnasieskolan Metapontum som under flera år framgångsrikt har utvecklat sina inriktningar inom matematik och programmering.

Spetsutbildningen ger inte bara breddning och fördjupning inom matematik utan berör även ämnesområden och perspektiv som sällan förekommer i den vanliga högstadieundervisningen, med t.ex. symbolisk logik, matematikens kulturhistoriska förankring och filosofi. Detta för att ge eleverna en god allmänbildning inom ämnet och ett försprång inför fortsatta studier.

 

  Mer om utbildningens innehåll »

Varje elev i spetsklassen ska ha minst fem heltimmar matematikundervisning per skolvecka. Metapontum har ambitionen att alla elever i spetsklassen ska erhålla betyg i gymnasiekurserna Matematik 1c och Matematik 2c. Spetsutbildningar omfattas av en särskild undantagsregel varigenom grundskoleelever som inte hinner uppnå betyg A i sina gymnasiekurser får möjlighet att höja dessa betyg när de väl börjat på gymnasiet. Gymnasiebetygen är en återspegling av elevens faktiska kunskaper och färdigheter, och inte utbildningens primära ändamål. Varje elev som avslutar grundskolan i spetsklassen kommer att på sitt slutbetyg få en notering om sitt deltagande i spetsutbildningen.

 

Spetsutbildningen är riksrekryterande vilket innebär att elever från Sveriges alla kommuner kan söka till oss. Med tanke på elevernas ålder erbjuder vi oss att vid behov vara behjälpliga med att finna familjeinackordering till de antagna eleverna.

 

Utvärdering av Metapontums nu snart åttaåriga försöksverksamhet med spetsutbildning påvisar att alla elever som antagits har mycket goda studieresultat överlag och de flesta uppnår kunskapsmål för matematik motsvarande minst gymnasiekursen Matematik 2c. Enstaka spetselever har erhållit betyg i gymnasiekurserna Matematik 3c, Matematik 4 och Matematik 5. Eleverna i årskurs 9 erbjuds även möjlighet att läsa kursen Programmering 1.

 

Antagning till spetsutbildningen sker endast via ett särskilt skriftligt prov där den sökande visar sina kunskaper och färdigheter. 

Meddelande om eleven blivit antagen/ej antagen kommer per mejl till vårdnadshavare i nära anslutning till provet. Det finns tyvärr ingen möjlighet för provrättarna att ge individuell återkoppling kring provresultatet.

 

 

Vid allmänna frågor vänligen kontakta kansliet på tel. 08-579 70 445 eller via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 


Ansökningsblankett»  

 

Elevbilaga till ansökningsblanketten »

 

Exempel på möjliga uppgifter i kommande antagningsprov »