Spetsutbildning i matematik för högstadieelever

 

Metapontum har - som en av två skolor i Stockholms län och en av fem i Sverige - fått Skolverkets förtroende att från hösten 2012 bedriva spetsutbildning i matematik för högstadielever. Syftet med spetsutbildningen är att ge elever med fallenhet och intresse för ämnet möjlighet att redan från årskurs 7 läsa matematik på hög nivå och – i gemenskap med likasinnade - nå så långt som möjligt i sin individuella kunskapsutveckling.

Eleverna i spetsklassen läser högstadiets matematik i en snabbare takt och arbetar allt mer på gymnasienivå. Kunskapsmål för gymnasiets inledande matematikkurser har integrerats i utbildningen för att utvidga elevernas program och kontinuerligt anpassa uppgifternas utformning och svårighetsgrad. Utbildningen arrangeras i samverkan med naturvetenskapsprogrammet på Gymnasieskolan Metapontum som under flera år framgångsrikt har utvecklat sina inriktningar inom matematik och programmering.

Spetsutbildningen ger inte bara breddning och fördjupning inom matematik utan även berör ämnesområden och perspektiv som sällan förekommer i den vanliga högstadieundervisningen, med bl.a. symbolisk logik, matematikens kulturhistoriska förankring och filosofi. Detta för att ge eleverna en god allmänbildning inom ämnet och ett försprång inför fortsatta studier.
 

  Mer om utbildningens innehåll »

Varje elev i spetsklassen ska ha minst fem heltimmar matematikundervisning per skolvecka. Undervisningens arbetsformer och innehåll kommer att varieras genom diskussioner, egna projekt och tillämpningar inom t.ex. programmering och spelteori.

Timplanen för spetsutbildningen har reducerats något endast i de praktisk-estetiska ämnena för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå höga betyg i samtliga skolämnen. Metapontum har en uttalad ambition att alla elever i spetsklassen ska i åk 9 kunna uppnå slutbetyget A i matematik samt kunna betygsättas i gymnasiekurserna Matematik 1c och 2c. Spetsutbildning omfattas av en särskild undantagsregel varigenom grundskoleelever som inte hinner uppnå betyget A i sina gymnasiekurser får möjlighet att höja dessa betyg när de väl börjat på gymnasiet. Gymnasiebetygen är en återspegling av elevens faktiska kunskaper och färdigheter, och inte utbildningens primära ändamål. Varje elev som avslutar grundskolan i spetsklassen kommer att på sitt slutbetyg få en notering om sitt deltagande i spetsutbildningen.
 

                  

 

 

 

 

Spetsutbildningen är riksrekryterande vilket innebär att elever från Sveriges alla kommuner kan söka till oss. Med tanke på elevernas ålder erbjuder vi oss att vid behov vara behjälpliga med att finna familjeinackordering till de antagna eleverna.


 

Utvärdering av Metapontums nu snart treåriga försöksverksamhet med spetsutbildning påvisar att alla elever som antagits har mycket goda studieresultat i samtliga ämnen och de flesta uppnår kunskapsmål för matematik motsvarande minst gymnasiekursen 1c. Några har tom. klarat av att tillsammans med gymnasieeleverna läsa på nivå 3c, 4 och 5. Eleverna i åk 9 erbjuds även möjlighet att läsa kursen Programmering 1.

 

Vid allmänna frågor vänligen kontakta kansliet på tel. 08-579 70 445 eller via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

För tillfället ber vi dig att även för upplysningar om utbildningens detaljinnehåll och upplägg mejla oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Ansökningsblankett»  

 

Elevbilaga till ansökningsblanketten »

 

Exempel på möjliga uppgifter i kommande antagningsprov »