Spetsutbildning i matematik för högstadieelever

 

Metapontum har - som en av två skolor i Stockholms län och en av fem i Sverige - fått Skolverkets förtroende att från hösten 2012 bedriva spetsutbildning i matematik för högstadielever. Syftet med spetsutbildningen är att ge elever med fallenhet och intresse för ämnet möjlighet att redan från årskurs 7 läsa matematik på hög nivå och – tillsammans med likasinnade  nå så långt som möjligt i sin individuella kunskapsutveckling.


Eleverna i spetsklassen läser högstadiets matematik på två år istället för tre. I årskurs 9 läser eleverna gymnasiekurserna Matematik 1c samt Matematik 2c.

Spetsutbildningen ger inte bara matematisk breddning och fördjupning utan berör även ämnesområden och perspektiv som sällan förekommer i den vanliga högstadieundervisningen, med t.ex. symbolisk logik samt filosofiska och kulturhistoriska frågor med anknytning till matematik.

 

  Mer om utbildningens innehåll »

Spetsklassen har minst fem heltimmar matematikundervisning i veckan. Metapontum har ambitionen att alla elever i spetsklassen ska erhålla betyg i gymnasiekurserna Matematik 1c och Matematik 2c. Spetsutbildningar omfattas av en särskild undantagsregel som innebär att grundskoleelever får möjlighet att läsa om kurserna och höja kursbetygen när de väl börjat på gymnasiet. Varje elev som deltagit i spetsutbildningen kommer att på sitt slutbetyg få en notering om sitt deltagande i denna.

 

Spetsutbildningen är riksrekryterande vilket innebär att elever från Sveriges alla kommuner kan söka till oss.

 

Utvärdering av Metapontums numera väl etablerade försöksverksamhet med spetsutbildning påvisar att de flesta elever som antagits har mycket goda studieresultat överlag och de flesta uppnår kunskapsmål för matematik motsvarande minst gymnasiekursen Matematik 2c. Enstaka spetselever har erhållit betyg i gymnasiekurserna Matematik 3c, Matematik 4 och Matematik 5.

 

Antagning till spetsutbildningen sker via skriftligt prov. Några dagar senare kommer provresultatet (i form av "Godkänt" eller "Inte godkänt") per mejl till vårdnadshavare. Observera att provrättarna utöver detta inte kommer att ge individuell återkoppling angående den sökandes insats vid provtillfället.

 

Vid allmänna frågor vänligen kontakta kansliet på tel. 08-579 70 445 eller via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

 

Vid mer specifika frågor om spetsutbildningens upplägg, vänligen kontakta Nikolaj Marquez von Hage, i första hand per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

 

 

 


Ansökningsblankett»  

 

Elevbilaga till ansökningsblanketten »

 

Exempel på möjliga uppgifter i kommande antagningsprov »