Vad tycker skolans föräldrar?

Så här tycker våra föräldrar om grundskolan och kulturskolan:

 

          SupermidoOns 9 okt 2013 21:48 på Familjeliv.se

          Vi hade samma problem (understimulerat barn) och blev rekommenderade av våra grannar Metapontum

          skolan i Fruängen. Helt underbart! De satsar på att undervisa barnen på deras nivå från förskoleklassen där

          de har läsgrupper på lågstadiet utifrån                    

          nivån, matte för duktiga elever och hög kompetens på läraren. Min dotter storm trivs och gör experiment redan

          i förskoleklassen och har haft flera                    

         intressanta studiebesök. Atmosfären är mycket vänlig och god. En räddning för vår dotter.. Vi är nöjda.


 

         P.S.Glömde att säga att de är 2 pedagoger hela tiden på 18 barn ! =)

 

Matematiken har blivit ett roligare ämne, eftersom det finns så många olika matematikverktyg som stimulerar min sons intresse sedan han började på Metapontum.

Mamma till elev på mellanstadiet

 

Det är en viktig fördel att barnet utnyttjar en del av fritidstiden till instrumentundervisning – det underlättar vardagen för familjen, som inte behöver skjutsa runt.
Mamma till elev i lågstadiet

 

Metapontum är i ordets bästa bemärkelse en mångkulturell skola. Den etniska mångfald som både elever och lärare bidrar till, leder till att skolan har ett öppet klimat där olikheter är en tillgång och allas lika värde en självklarhet.
My Frankl, Elin och Isoldes mamma

 

Instrumentundervisningen, och förstås även övriga cirklar som finns, ger barnen en mer värdefull fritid på skolan än vad bara fritids normalt erbjuder.
Pappa till elev i år 4

 

Barnet har uppvisningar och spelar tillsammans med andra barn på skolan. Det skapar samhörighet mellan barnen inom och utanför klasserna.
Mamma till elev på lågstadiet

 

Det är roligare att hålla på med musik på en skola med musikprofil där det finns många som delar samma intresse.
Elisabeth Bergh, son i år 5