Om skolan


Hänsyn

Jämlikhet

Ärlighet

Respekt

Trygghet

Ansvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundskolan Metapontum har elever från förskoleklass till årskurs 9. Den är belägen i ett fint kulturhus mitt i Långbroparken i Älvsjö. Eleverna omges av en trygg och harmonisk miljö nära naturen i en av Stockholms vackraste parkidyller. Tack vore goda kommunikationer med tunnelbana, buss och bil har skolans profilinriktningar lockat elever både från närliggande söderförorter och från grannkommuner.

 

Metapontums övergripande mål är att erbjuda ett meningsfullt innehåll åt barnens sammantagna tid i skolan - en vardag fylld med bildning och aktiv fritid. Eleverna leds av vuxna som förmedlar både kunskap och humanistiska värderingar, där hänsyn och empati för medmänniskor utgör ryggraden i våra elevers fostran.

 

Vi är en fristående grundskola med höga ambitioner vilket bäst återspeglas av  styrelsens vision. Metapontums fristående skolor bedrivs i som ett aktiebolag för att ge allmänheten bästa möjliga insyn i dess ekonomi och utveckling. Samtliga överskott återgår direkt till verksamheten eller fonderas för framtida bruk.

 

 

 

Skolans profilämnen

 

Matematik

Elever som väljer matematik som profil får en fördjupad kunskap om matematikens roll och tillämpning. För att på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningens alla delar bör de kunna uppnå ämnets kunskapsmål för sin årskurs. Profiltimmarna ägnas åt laborationer, kreativ problemlösning samt fördjupning av elevernas förståelse för matematiska begrepp och analytiska resonemang långt utöver grundskolans ordinarie kursplan. Vi arbetar både med uppgifter från grundskolans högre årskurser och med utvidgning av ämnet genom inslag av bl. a. logik, minnesträning och olika tillämpningsområden. I högstadiet får profileleverna även läsa vissa breddningskurser tillsammans med spetseleverna.

 Kreativ matematik på Metapontum »

 

 

Musik

Musikprofilen omfattar medverkan i skolans körer, ensembler och projektverksamhet. Inom valtimmarna deltar de yngre barnen i dans- och rytmiklektioner samt introduceras för grundläggande musikaliska begrepp och notläsning. De äldre läser musikhistoria, musikteori, gehörslära och musikpsykologi. Profilens program syftar till att stödja elevernas musikaliska utveckling och ge dem en bred och mångsidig allmänbildning inom detta område.

De flesta av våra musikelever deltar även i den individuella instrumentundervisning som tillhandahålls av Kulturskolan Metapontum efter barnens ordinarie skoltid.

 

Varför ska man välja Metapontum? Klicka här

 

 

Grundskolan Metapontums Verksamhetsplan för läsåret 2015- 2016. Klicka här

 

Vad tycker skolans föräldrar?