Metapontum - vår vision 

För 2500 år sedan var Metapontum en liten stad vid havet i nuvarande Italien. Men den var vida berömd för att just där, en gång om året, träffades forna Antikens allra främsta tänkare och konstnärer för att – oavsett bakgrund – fritt presentera sina rön till gagn för mänskligheten. Det var just där en skäggprydd och fåordig främling - Pythagoras fick gehör för sin tokiga tanke att allt som finns kan beskrivas genom MATEMATIK.

I hans öron lät matematik som MUSIK och han tillskrev de bägge magiska krafter som lugnar, läker och enar. Han uppfann harmoni. Men i denna lilla stad föddes eller befästes även andra idéer om hur poesi, dans och teaterkonst kan utövas för medborgares bästa.
Det märkligaste av allt var dock att det i Metapontum föddes flerdubbelt så många barn än i andra städer och alla undrade varför. Klaudius Ptolemaios hänvisade till den ljuva ljudupplevelsen och skapade begreppet akustik, Aristoxenos skyllde på den mänskliga faktorn och blev därmed psykologins fader, Pytagoras valde statistik. Men alla dessa visa män var eniga om att det var tillgång till KUNSKAP & KONST som i grunden var helt avgörande för stadens storhetstid och gav invånarna ett liv som präglades av TRYGGHET & RESPEKT.

Lärda och inspirerade av denna sanna saga vill även vi ta fasta på Metapontum som begrepp och verka för en långsiktig satsning som omfamnar alla barn och ungdomar att utvecklas tillsammans i en kreativ miljö nära naturen. Metapontum ska även vara och förbli en levande mötesplats för utbyte mellan lärare och föräldrar som samverkar i elevernas vardag för att på bästa sätt ge dem allmänbildning och färdigheter för livet.

Vi hoppas att Metapontum blir den skola som varje elev trivs i och utvecklas utifrån egna förutsättningar. En skolgång som man håller kär i minnet och själv vill ge till sina barn.

Metapontums styrelse