Metapontum är en liten skola med en mindre klass i varje årskurs, något man bör ta hänsyn till när man jämför oss i den offentliga statistiken. Den återspeglar inte alltid våra elevers personliga framsteg och skolans faktiska kvalité. Till exempel kan endast ett par nyanlända elever i högstadiet påverka klassens statistiska resultat orimligt mycket, eftersom det totala antalet elever är så pass litet.

 

 

Skolans genomsnittliga meritvärde för avgångselever i åk 9 är f.n. 278.

Läsåret 2012/13 har vi rankats som bästa grundskola söder om Söder och inom de 20 bästa i Stockholms län. Vi har också mycket goda resultat i nationella prov för åk 3 och 6. Ta gärna del av vår aktuella resultatsammanställning enligt Skolverkets normer – se pdf nedan.

 

Resultat åk 9

Resultat åk 6

Resultat åk 3

 

Missvisande skolstatistik