Barnens tid i förskoleklassen är GULD!

Under det skolförberedande året tar vi fasta på varje barns nyfikenhet, sociala kompetens och personliga preferenser för att på bästa sätt stödja varje barns kunskapsutveckling.

Förskoleklassens verksamhet är en självklarhet på skolan och verksamheten är välintegrerad med hela lågstadiet. Gemensamma aktiviteter, utflykter och studiebesök stärker barnens längtan efter att ”gå i skolan”.  Det blir extra roligt när man får ha kul tillsammans med 3:ans faddrar eller uppträda med lågstadiekören.

 Metapontums förskoleklasser erbjuder:

en innehållsrik skoldag under ledning av erfarna och välutbildade pedagoger

- temainriktat arbetssätt men en helhetssyn på lärandet och gruppstärkande lekar

- studiero och en skolkultur som främjar alla elevers kunskapsutveckling

- aktiviteter och lärande med fokus på språkutveckling och kreativt tänkande

  med bl.a. laborativ matematik, rytmik och rörelse, skapande, drama samt körverksamhet

utmärkt fritidshem med pedagogiskt innehåll och elevinflytande

ändamålsenliga lokaler i nyrenoverat kulturhus i en fin parkmiljö som bjuder på

  många tillfällen till utomhusaktiviteter och spännande forskning i naturen

- lagom stora klasser med max 24 elever och en jämn könsfördelning

- en småskalig skolmiljö med fadderverksamhet och goda elevförebilder