http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/gor-din-anmalan-har/

 

Till Metapontums klagomålsanmälan klicka här