Ansökan – så går det till

 

Vem kan söka till oss?

·       Skolans matematik- och musikprofiler är öppna för alla elever, oavsett hemkommun.

·       Antagning sker utefter kötid, räknat från anmälningsdatum. I övrigt har vi syskonförtur till alla klasser och förtur till förskoleklasserna för syskon samt barn från vår egen förskola.

 

Hur ansöker jag?

 

För att söka till nästa läsår:

·       Skicka alltid in ansökan på skolans egen ansökningsblankett.

·       Sökande till åk 7 och uppåt ombedes bifoga en kopia på elevens senaste betyg.

·       Utöver detta måste du välja oss, Grundskolan Metapontum, på Stockholms skolvalswebb (www.stockholm.se/sokaskola) för att bekräfta din ansökan. Skolvalswebben är öppen för ansökningar 15 januari – 15 februari.

·       Observera att du alltså måste ansöka både via vår egen blankett och Stockholms skolvalswebb, för att din ansökan ska vara giltig. Du kan använda Stockholms skolvalswebb oavsett vilken kommun du är folkbokförd i.  

·       Du erbjuds plats på skolan baserat på din kötid oavsett om du väljer oss som första-, andra eller tredjehandsval på Stockholms skolvalsweb.

·       Om du väljer oss på webben och inte kan erbjudas placering blir du reserv och skolan kontaktar dig när en plats blir ledig.

·       Om du inte väljer oss på webben eller tackar nej till erbjuden plats kommer din ansökan att tas bort ur kön. Däremot går det bra att flytta fram din ansökan till kommande läsår genom att kontakta kansliet under vårterminen, dock senast 1 mars.

 

Söka under pågående termin:

·       För att göra en ansökan under pågående läsår, behöver du endast använda skolans egen anmälningsblankett. Skolan kontaktar dig när en plats blir ledig.

 

Spetsmatte:

·       Lämna in en ansökan på särskild ansökningsblankett, samt en kopia av elevens senaste betyg. Den sökande eleven blir därefter kallad till ett särskilt antagningsprov.

 

Vad händer sen?

 

·       Du kan logga in i Skolvalswebben direkt den 15e mars för att se vilken skola ditt barn antagits till. Du som sökt via e-tjänsten Söka skola – Stockholm kommer då att kunna bekräfta antagningen genom att signera med mobilt BankID alternativt ladda hem antagningsbeskedet för att underteckna. Det är viktigt att du bekräftar platsen senast 1 april så att den reserveras för ditt barn.

·       Om två vårdnadshavare finns, måste antagningsbeskedet skrivas under av båda. Om ni tackar nej till platsen eller om svar inte kommer in i tid, kan platsen komma att erbjudas en annan elev.