Vem får söka plats på skolan?

Skolans matematik- och musikprofiler är öppna för alla elever, oavsett

bostadsort. Ingen särskild fallenhet för matematik eller musik krävs. Våra

pedagoger tar vara på varje barns inneboende kunskapstörst.

 

Att söka till Grundskolan Metapontum 
Vi tar inte emot nya elever under pågående skolår.
Vill man besöka skolan sker detta på Öppet Hus (datum anslås på vår hemsida). Vi tar inte emot besök under vanliga skoldagar.
Vi har syskonförtur till alla klasser i mån av plats och förtur till förskoleklasserna för syskon samt barn från vår egen förskola (Förskolan Metapontum). I övrigt är det ködatum som gäller. 
Ansökningsrutiner: sökande ska ALLTID skicka in ansökan på vår egen ansökningsblankett (finns att skriva ut på hemsidan eller kan skickas hem om ni ringer skolan. Om man bara ansöker via stadens Skolvalswebb betraktas ansökan som inkommen den 15 februari då valet stänger). Grundskolan Metapontum är också med i Stockholms Skolvalswebb, så familjer folkbokförda i Stockholm kan bekräfta sitt intresse för Metapontum i januari/februari (när skolvalswebben är öppen). Det är naturligtvis frivilligt att ange oss som förstahandsval där, men det ger en fördel när vi fördelar platserna. Detta parallella system gör att vi bättre får en klar bild av hur många i kön som verkligen är intresserade och antagningen går snabbare och smidigare. Familjer folkbokförda i annan kommun kan också använda Stockholm stads Skolvalswebb genom att logga in med bank-ID eller e-legitimation. Skolan skickar ut information om hur man går tillväga innan skolvalet öppnar. 
Vi kan inte långt i förväg säga hur tillgången på platser ser ut eftersom olika faktorer påverkar. Antagningsbesked skickas ut mars/april. 
På antagningsbeskedet finns ett tydligt datum för sista svarsdag. Inkommer inte svar till skolan inom det datumet betraktar vi ansökan som avslutad och den tas bort ur kön. 
 

 

. Ansökningsblankett till Grundskolan Metapontum »


 

 

Antagning till Metapontums spetsutbildning i matematik  för elever i kommande åk 7 sker efter ansökan och ett godkänt antagningsprov, .Läs mer om utbildningen och antagningsprocessen under Spetsmatte.

 

 

 

Ansökningsblankett till spetsmatte »   Elevbilaga till ansökningsblanketten »

 

Exempel på möjliga uppgifter i kommande antagningsprov »